Goed doel

Wij stellen graag onderstaand goed doel aan je voor, dat ons na aan het hart ligt. Wij hopen dat jij dit goede doel ook belangrijk vindt en wilt steunen. Wil je meer  informatie of meedoen, mail ons dan via: Contact.

  

EEN SCHOOL VOOR EEN BETERE TOEKOMST

APRES School kan maximaal 200 kinderen opvangen en is daarmee groot genoeg om een verschil te maken, en klein genoeg om persoonlijke aandacht te kunnen geven. Het is een apolitiek, niet religieus, in India erkend goed doel, ondersteund door het in Frankrijk erkende goede doel APRES, die de onder hun hoede vallende kinderen financiert met sponsors en donateurs. Giften zijn ook in Nederland fiscaal aftrekbaar.

Vertrouwd

Omdat wij Noëlle en Yves Duteil kennen, hebben wij alle vertrouwen in hun organisatie en die van Noëlle’s broer Lionel Mallard en zijn vrouw Martine. Ook spreekt het totaalconcept en de individuele aanpak van de kinderen ons erg aan. Door de openheid van de organisatie zijn er goede contacten en uitwisselingen met bijvoorbeeld het ziekenhuis, andere scholen en vrijwilligers.

Peter en meter

Wij hebben met een bevriend stel een vrolijke jongen van 6 gesponsord, Pugazhendi, die veel interesse toont in de klas. De kinderen krijgen, naast Tamoul, les in het Engels, wat onze communicatie met hem zal vergemakkelijken. Wij krijgen regelmatig een tekening van hem of informatie hoe het met hem gaat. Wij zijn benieuwd hoe hij zich ontwikkelt als mens en naar zijn vorderingen in de les.

Adivasis

In India vallen hele stammen buiten het kaste systeem, dus buiten de maatschappij, omdat zij een andere religie hebben. Deze ‘onaanraakbaren’ leven vaak van straatverkoop of bedelarij en zijn daarom vaak halfnomadisch. Martine en Lionel Mallard hebben de kinderen van de stammen van de Irulas (Slangenjagers) en de Narikuravar (Vossenjagers) onder hun hoede genomen in APRES School.

Omstandigheden

Vanwege de enorme reisafstanden en de slechte levensomstandigheden van de ouders, kan scholing alleen binnen een totaalconcept van opvang, school, kantine, huisvesting, speelmogelijkheden, medische zorg, (moes)tuin, enz. worden gerealiseerd. Om dezelfde reden passen de kinderen niet goed in het traditionele Indiase schoolsysteem en gebruikt men een vernieuwende lesmethode, waardoor de kinderen zelf grip krijgen op hun leven.

Goed leven

Kinderen vinden in Après School een veilige gemeenschap waar het goed leven en leren is; dat is ook na de schooldag belangrijk. Ze leren niet overal om te vechten, maar samen delen, zelfbeheersing wanneer ze een spelletje verliezen, enz. Door het open karakter van organisatie en personeel komen er veel enthousiaste vrijwilligers. Er zijn allerlei buitenschoolse activiteiten en projecten, zoals sport, hygiëne en natuurbescherming. Als docent sta ik geheel achter de positieve pedagogiek van de school. In overleg met familie en sponsors krijgen kinderen de kans verder te leren, een vakdiploma te halen.

ABL: Pedagogie volgens Krishnamurti

Verlokkingen

De familie en de vrijheid van de straat lokken… De in Tamil Nadu gebied (Chennai, vroeger Madras) ontwikkelde ABL methode is bedoeld om kinderen die normaal niet of onregelmatig aan onderwijs toekomen aan te zetten tot leren in hun eigen tempo, zonder de gebruikelijke ontmoedigende consequenties. De centrale regering van India helpt het programma te ontwikkelen en implementeren. De eerste resultaten zijn bemoedigend.

Verwachtingen

Activity Based Learning wil kinderen nieuwsgierig maken om te leren door speelse activiteiten in klassen waarin je je vertrouwd voelt en die uitnodigen tot uitwisseling van gedachten. Zo zal “de toekomstige burger een kritische geest ontwikkelen, in staat zijn te strijden tegen elke vorm van uitbuiting, verantwoordelijkheid te nemen, vernieuwingen in te voeren en een toekomst te bouwen”.

Leeromgeving

In de lokalen staan tafels waaraan je kunt ontdekken, leren, discussiëren, evalueren; elk kind wandelt op eigen wijze langs de tafels en leert in zijn eigen tempo, geholpen door medeleerlingen. Ook spel, sport en workshops zijn belangrijk. Zo’n workshop was bijvoorbeeld de excursie naar Savana Forest, waar de kinderen bomen hebben geplant en geknuffeld om enige notie van ecologie te ontwikkelen.

Kansen

Kinderen zijn de toekomst van ons en onze Aarde. Dit project geeft hoop en kans aan een kansarm kind zich tot een volwaardig burger en zelfstandig mens met hart voor zijn omgeving te ontwikkelen . Dergelijke projecten doen de wens bij je opleven in actie te komen voor een rechtvaardige maatschappij, waarin ieder zijn weg kan kiezen ongeacht sociale of etnische herkomst.

 

 

 

 

 

Vertaling van de frans gesproken tekst bij een  impressie van APRES School

Kijk voor meer informatie op onderstaande links:
http://www.apresschool.org
http://www.pondy-pecheurs.org
http://www.yvesduteil.com/

Het ontstaan van APRES School

Martine en Lionel Mallard

Woonden in Parijs, waar zij Engels gaf en les aan volwassenen en hij chirurgenbezoeker was. Lionel zeilde graag en bouwde in acht jaar een eigen schoener. In 1992 verkochten zij het huis en gingen met hun twee zoontjes aan boord. Bijna zes jaar lang stuurden zij twee keer per week hun huiswerk naar Parijs. In 1997 begon Lionel scheepsbouwwerf Ultramarine vlak bij Pondichéry in India, waar hun kinderen naar het Lycée Français konden. Martine’s fascinatie voor scheepsmeubels leidde tot een eigen productiebedrijf. Beiden ontwikkelden professionele relaties met vele Tamils, vissers en ambachtslui, en ontdekten zo hun cultuur van dichtbij.

Tsunami 2004

Zij maakten de tsunami van 26 december 2004 mee en maakten zich zorgen om de Tamil Nadus uit de regio. Uit de hele wereld kwam hulp, maar deze was weinig efficiënt en gecoördineerd. De goede doelen organisaties waren niet bekend met het terrein en de cultuur en wisten niet hoe ze de hulp moesten verdelen. De ‘geluks’dorpen langs de kust kozen wat ze nodig hadden. De motorbootjes vielen in de smaak; de geschonken attachékoffers bleven liggen. Maar toen Martine en Lionel hun contacten bezochten, bleken deze moeilijk te lokaliseren dorpen  te zijn overgeslagen. Zij adopteerden de ouderloos geworden broer en zus Vaïdi en Shivan.

Hulp die ertoe doet

In januari 2005 richtten Martine en Lionel met hun vrienden Pondy Pêcheurs op. 500 families kregen noodhulp: voedselpakketten voor een maand, een slaapplaats en sociale hulpverlening. In elk dorpje kwam een toom kippen en er kwamen over het gebied verspreid enkele ateliers waar vrouwen leerden naaien. Hoofddoel was de vergeten gemeenschappen de nodige werktuigen te geven om hun werk te kunnen hervatten en weer financieel onafhankelijk te worden. De bevolking kreeg materiaal en plannen om zelf bijna 500 boten te bouwen. Zij bleek echter bijna geheel analfabeet. Daarom richtten de vrienden een half jaar later Pondy École op, waarbij voor elk kansarm kind een sponsor moest worden gevonden. Hieruit werd begin 2006 het plan geboren een school te bouwen. De plannen werden bijgesteld toen bleek dat er ook huisvesting nodig was.

Samenwerking

Nu de plannen meer omvatten waren er meer fondsen nodig. Er ontstond samenwerking met APRES, Assistance aux Populations et Réhabilitation des Espaces Sinistrés (Hulp aan Bevolking en Herstel van Rampgebieden), in 1999 opgericht door de meermaals geridderde geëngageerde franse zanger, musicus, schrijver en burgemeester Yves Duteil en zijn vrouw. De nieuwe naam van het project werd Après School. Na ruim twee jaar strijden voor de financiering konden Noëlle en Yves Duteil in februari 2009 de school officieel openen.