Controverse

(Je bevindt je in het submenu van ‘LHW’, in een onderdeel van ‘Geschiedenis’)

Twijfel

De geschiedenis zoals Walter Wheeler deze weergeeft, waarbij de inbreng van andere rassen plaats vond tijdens de ontwikkeling van de Whippet vóór de 20ste eeuw, waarna Walter Wheeler dit door selectie kon terugfokken, wordt in twijfel getrokken. Een andere theorie houdt een tweede, meer recente inbreng van een ander ras verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de vacht van de Longhaired Whippet.
Voor de Tweede Wereldoorlog had Wheeler Shetland Sheepdogs en daarom ontstond rond 1970 het gerucht dat hij dit ras heeft gebruikt. Men wees er daarbij op dat de Longhaired Whippet net als de Sheltie het MDR1 gen bezit, terwijl de Whippet deze mutatie niet kent.

Het MDR1 gen is relatief recent ontdekt, dankzij de huidige DNA technieken. Het wordt vooral gevonden bij (Britse) herdershonden. We weten intussen dat de mutatie al vóór 1875 ontstond in een herdershond, en dat herder types al sinds vóór 1875 bijdroegen aan de ontwikkeling van de Whippet. Behalve het MDR1 gen zijn er geen overeenkomsten tussen Shelties en Longhaired Whippets, niet in karakter en niet in vacht; deze zijn meer zoals van een Spaniël; wie weet wat Walter Wheeler of voorgangers gebruikten?
Longhaired Whippets kwamen niet met een lange vacht uit de hemel vallen. Op welk moment in de geschiedenis er ook een herder type in de Whippet is gefokt, wie zich in genetica heeft verdiept, weet dat doordat op een genenpaar meerdere eigenschappen liggen, deze verbonden vererven en vroeg of laat ook andere eigenschappen worden versterkt, zowel goede als slechte. Zo kwam de MDR1 factor naar voren door selectie op het lange haar. Al met al brengt de nieuwe kennis nog geen uitkomst.

Whippet als merknaam

We weten niet welke versie waar is, zoals dit voor veel rassen in de nevelen der geschiedenis verborgen is. Een aantal kynologen doet graag alsof hun ras al sinds de Oudheid in zijn huidige vorm bestaat, en verloochent voorouders of uitgeselecteerde vormen van hun ras. In dit geval heeft een aantal van hen ook bezwaar tegen het gebruik van het woord Whippet in Longhaired Whippet.
Er zijn genoeg redenen om niet moeilijk te doen over naamgeving. In de beginjaren spraken de rasverenigingen gewoon over kort- en ruwhaar Whippets. Greyhound en Italian Greyhound (Italiaans Windhondje) bestaan naast elkaar. In de loop der tijd hebben zich drie vachtvariëteiten ontwikkeld bij de Teckel en vele andere rassen. De andere vachten werden vaak op een later moment toegevoegd aan de rasstandaard en dit veroorzaakte geen moeilijkheden rond de naamgeving.

Geen Whippet?

De Longhaired Whippet zou noch de jachtpassie, noch de bijbehorende bouw bezitten van de Whippet. De kortharige Whippet bestaat al zo lang in grote getale, dat een sterke selectie op jachtpassie en renprestaties het ras verbeterde, waardoor het zeker verder is in zijn ontwikkeling dan de zeldzame, jonge Longhaired Whippet. Hoewel goed in de hand te houden, ontbreekt het de Longhaired Whippet niet aan jachtpassie en zij zetten heel redelijke rentijden neer. Op de vacht na moet de Longhaired Whippet in het ‘plaatje’ van de korthaar Whippet passen.
Longhaired Whippets zouden uiterlijk teveel verschillen en Whippet type missen. Bij de Whippet zien we o.a. de meer rechte en de meer geronde rug; evenzo bij de Longhaired Whippet. Veel andere rassen kennen verschillende typen, zo kent de Labrador bijv. eerder brede, laag gestelde, trage honden, richting Rottweilers, en eerder iele, snelle, honden. Daarnaast ziet niet elke Longhaired Whippet vacht er even weelderig uit, net als bij bijvoorbeeld Podengo’s en Afghanen.
De Longhaired Whippet zou niet het karakter hebben van de Whippet. Longhaired Whippets hebben een wat zachter karakter dan de kortharen, een verschijnsel dat ook bekend is bij bijv. langhaar Belgische Herders en Duitse Staanders.

Geen ras?

Mocht de Longhaired Whippet uit een kruising zijn ontstaan, dan fokt het ras inmiddels zuiver door, net als b.v. Whippets, Duitse Herders, Dobermanns of langharige Teckels. Het mag zich met hetzelfde recht een windhondenras noemen als de Whippet.
De Longhaired Whippet vererft Longhaired Whippets, en in de eerste generatie na inzet van een Whippet, kortharige langhaar dragers, zoals gezien de genetica voor de vachtlengte te verwachten is. Dat gebeurt ook bij bijv. uit Mechelse Herders geboren Tervuerense Herders.

Strijd

Wheeler beging de fout alles zonder overleg met de AKC te doen. In zijn naïviteit en wat ongelukkige manier van zich verdedigen vonden zijn tegenstanders genoeg munitie; men vond dat hij de boel bedonderde. Dit ging zover, dat men achteraf een door hem met een zuivere korthaar Whippet verdiende Kampioenstitel niet erkende. Wheeler werd hierop nog stuurser en trok zich terug in zijn isolement. Dit heeft waarschijnlijk aan de controverse bijgedragen.
Intussen heeft men vanwege deze discussie vele andere namen voor het ras bedacht, waarvan Silken Windsprite het bekendst is. Wheeler zou een andere naam voor de Longhaired Whippet echter afkeuren, omdat daarmee de oorsprong en geschiedenis van het ras wordt verloochend, en de meeste mensen houden zich hieraan.

Ga terug naar het submenu onder de link: LHW
Ga terug naar het submenu onder de link: Geschiedenis