Voorgeschiedenis

(Je bevindt je in het submenu van ‘LHW’, in een onderdeel van ‘Geschiedenis’)

Geen ras maar type

Eeuwenlang hebben mensen honden geselecteerd op hun bruikbaarheid voor een bepaalde taak. Er ontstonden zo diverse typen honden voor diverse taken. Sommige typen ontwikkelden zich bijvoorbeeld verder tot ranke snelle jagers. Deze typen kennen we nu als Windhonden. Iedere streek had een eigen type, dat het best was toegerust voor het specifieke terrein en het klimaat. De typen werden gehandhaafd of verbeterd door hen te kruisen met andere landstypen of, zeldzamer, een van een verre reis meegebrachte hond.
Men sprak al sinds de 15e eeuw over windhonden in drie maten, in het Frans levrier, levron en levrette, of in het Engels small greyhound, enz. Tot het eind van 1800 bestond echter het idee van raszuivere stamboekhond die alleen aan een hond uit hetzelfde stamboek mag worden gepaard, nog niet. De typen werden in stand gehouden ofwel verbeterd door andere typen in te brengen; zolang de hond meer op de whippet leek, was dat zijn aanduiding. Dat gold ook voor andere typen zoals terriërs, voordat uiteindelijk een aantal typen werd samengevoegd tot een huidig ras.

Verdwenen namen

Omdat veel types zijn verdwenen, praat dit niet altijd makkelijk. Men sprak en spreekt vaak van lurchers: dit is meestal een kruising tussen een greyhound en een collie, en de whippet werd als zodanig gedefinieerd. Ook sprak men van longdogs: dit is een kruising tussen windhondachtigen. Vaak werd het type als rasnaam gekozen. Greyhound met een hoofdletter duidt op het ras.

Geen standaardvacht

Whippet types bestonden dus al in de 15e eeuw in heel Europa en sindsdien sieren deze kleine windhonden met korte, ruwe of lange haren vele schilderijen, sculpturen, tapijten en andere kunstvoorwerpen. Wat opvalt, is dat deze kleine honden met verschillende vachten werden afgebeeld.


Close up uit “Livre de chasse”. Tot de 19de eeuw gezaghebbend boek over de jacht, geschreven tussen 1387 en 1389 door Gaston Phébus, 1331 – 1391, graaf van Foix en burggraaf van Béarn, Frankrijk.


kleine langharige windhond, bron onbekend


Lisetta 1766aPorseleinen beeld van de kleine langharige whippet Lisetta van de Russische tsarina Katharina de Grote gemaakt in haar opdracht door Johann Joachim Kandler in 1766 in Meissen, Duitsland.

Ga terug naar het submenu onder de link: LHW
Ga terug naar het submenu onder de link: Geschiedenis
Ga verder naar de link: Raswording